پنج  ماه بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 57  کیلوگرم  کاهش وزن

 

 

 

چهار ماه بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 36 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

چهار ماه بعد از جراحی ریویژن بای پس معده لاپاروسکوپیک (ریویژن پلیسه معده 5 سال قبل ) و حدود 46 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

 

حدود دو ماه و نیم بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 32 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

 

حدود 10 ماه بعد از بای پس کلاسیک لاپاروسکوپیک معده و حدود 48 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

 

هشت ماه بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 45 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

 

دو ماه بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 30 کیلوگرم کاهش وزن

 

 

 

دو ماه بعد از جراحی اسلیو گاسترکتومی لاپاروسکوپیک و حدود 33 کیلوگرم کاهش وزن

.

Back to Top

Template Design:Dima Group