یکی از راه‌های محدود کننده حجم معده گذاشتن باند یا حلقه دور معده می‌باشد. در این روش از طریق لاپارسکوپ حلقه ای از جنس سلیکون دور معده قرار داده می شود که به توسط لوله باریکی به محفظه تزریق که در زیر پوست قرار داده شده است وصل می گردد. جراح در جلسات بعدی در مطب با لمس شکم و یافتن محل تزریق مقداری مایع سرم داخل حلقه تزریق می‌کند که این امر منجر به تنگ تر شدن حلقه و در نتیجه کوچک‌تر شدن حجم معده می‌شود و به این ترتیب مقدار غذای دریافتی بیمار کم می‌گردد.

Back to Top

Template Design:Dima Group